Metodologia

La metodologia de recerca està basada en una investigació-acció i investigació-avaluativa.
Investigació-acció:
• Observació i avaluació de la pròpia acció.
• Entrevista grupal oberta: enregistrada, transcrita, analitzada i recollida en
categories per a ser avaluada.

Investigació-avaluativa:
• Avaluació de les produccions dels estudiants.
• Qüestionaris dels estudiants de 3r i 4t.

OBJECTIUS  RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ     MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES