Valoració dels menjadors de les escoles 0-3 anys com indicador de qualitat educativa

Aquest projecte de recerca parteix de la convicció que tot el temps que l’infant passa a l’escola és educatiu, i per tan els aprenentatges que els nens porten a terme en un espai o en un moment concret, els poden transferir a altres situacions de la seva vida. Així l’estona de dinar a l’escola  és també un moment educatiu, estigui o no plantejat com a tal. És un temps de convivència i un espai que va més enllà de satisfer només les necessitats fisiològiques, un moment en què també desenvolupem l’activitat més elevada i pura de l’home que és la de pensar i comunicar-se. Se’ns fa difícil pensar que només les situacions d’aula, o aquelles que ha planificat prèviament el mestre o l’educador, són situacions educatives. És doncs a partir d’aquesta realitat que considerem una necessitat elaborar materials que afavoreixin la qualitat educativa d’uns espais i un temps com són les estones dels àpats, que potser han estat menystinguts com a espais educatius. Esperem contribuir així a donar coherència al fer educatiu quotidià de l’escola.

A partir de la tesi Elaboració i validació d’un protocol per a l’avaluació de la qualitat educativa dels menjadors de parvulari defensada per Àngels Geis, el mes de febrer del 2014, a la nostra universitat, hem pogut dissenyar altres línies de recerca complementaria. El projecte que presentem aquí es contextualitza als menjadors de les escoles 0-3 anys.

OBJECTIUS   METODOLOGIA   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ   MEMBRES INVESTIGADORS