Resultats de la investigació

Els resultats obtinguts fins ara s’han exposat a diferents congressos nacionals i internacionals. Adjuntem a continuació les referències.

XIIth European Conference on Developmental Psychology.

Jena, Alemanya. 21-25 d’agost 2007.

Vendrell, R; Baqués, M; Dalmau, M; Gallego, S; Geis, A i Vidal,C.

Teachers of infant education: educating in egalitaran values and attitudes

V Congreso Internacional de Psicologia y Educación: Los retos del futuro.

Oviedo, Espanya. 23-25 d’abril 2008.

Dalmau, M.  i Vendrell, R.

Los hombres educadores en las escuelas infantiles: educación y desarrollo de valores y actitudes igualitarias

Gallego, S. i Vendrell, R.

Programa de acción tutorial para incentivar la presencia de educadores en la etapa de Educación Infantil

“International Conference and Workshop on Gender Mainstreaming and Gender-sensitive Pedagogy in Early Childhood Education”

Berlin, Alemanya. 8-10 de setembre 2008.

Gallego, S i Dalmau, M.

Conference Gender Loops

19 th  EECERA Diversités des éducations des jeunes enfants.

Strasbourg, France. 26-29 d’agost 2009.

Vendrell,R; Baqués, M; Dalmau, M; Gallego, S; Geis, A. i Frapiccini, P.

Presentació del simposi “L’enseignement et l’apprentissage des valeurs et des attitudes égalitaires: des hommes éducateurs dans l’école infantile 0-6 ans.”

OBJECTIUS    METODOLOGIA      MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES