Institucions col·laboradores

  • Universitats Catalanes: Estudis de Magisteri
  • Alumnes de Magisteri Educació Infantil
  • Escoles Bressol Municipals de Barcelona
  • Centres d’Educació Infantil i Primària de Catalunya
  • Educadors i mestres (homes) d’infantil (0-3 i 3-6)
  • Famílies dels infants
  • Altres professionals de les escoles

OBJECTIUS    METODOLOGIA   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ     MEMBRES INVESTIGADORS