L’ensenyament i l’aprenentatge de valors i actituds igualitàries des de la primera infància: Els homes educadors i mestres a les escoles d’educació infantil

El projecte de investigació que presentem, vol contribuir a fer possible una societat més equitativa i, implícitament, a la millora de la qualitat en l’oferta educativa als infants. Les dificultats són obvies: abundància d’estereotips, creences socials, condicions laborals, etc. Tot plegat afavoreix, pel que fa a l’educació infantil, que sigui un espai laboral de dones, molt femení, i amb un prestigi i reconeixement social pobre. La nostra hipòtesi és que si els nens i nenes creixen, des de la primera infància, en entorns educatius formals en els que hi hagin com educadors, tan dones com homes, es contribuirà a una educació en contextos on els infants viuran i experimentaran valors i actituds igualitàries. Esperem contribuir amb els resultats de la recerca als canvis necessaris que afavoreixin una millor consciència social, potenciada si és possible, per mesures governamentals que l’afavoreixin. Els models equitatius que es poden mostrar des de les institucions educatives, poden ser objecte d’interès, valoració, reproducció en cercles socials més nuclears com ara les famílies, grups d’amics, esplais, etc.

OBJECTIUS    METODOLOGIA   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ     MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES