L’avaluació de l’equitat de gènere en educació infantil: estudi paral·lel al Departament de La Paz (Bolivia) i a la Comunitat autònoma de Catalunya (Espanya)

Aquest projecte d’investigació sorgeix de l’experiència, com a docents, en la formació
de mestres d’educació infantil a la Universitat Ramon Llull (URL) a Barcelona, ​​i també de la relació d’alguns membres del nostre equip amb la comunitat docent boliviana, especialment amb el cos docent de la Universitat Salesiana de Bolívia (USB) a La Paz.

Partim de l’evident permanència dels estereotips de gènere en la societat i la accentuada feminització dels estudis de Magisteri en Educació Infantil. Així, ens plantegem conèixer quines són les opinions que tenen els mestres en exercici pel que fa a l’equitat de gènere a les seves escoles en dos contexts culturals ben diferents i aportar elements per a la reflexió i canvi.

OBJECTIUS   METODOLOGIA   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ   MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES