La importància del joc en el desenvolupament integral dels infants. Fonamentació neuroeducativa i possibles vies de recerca aplicada

Els resultats obtinguts de la investigació realitzada (2014-2016) sobre el dret que té l’infant al joc lliure en el context escolar, manifesten que aquest dret és reconegut, a nivell teòric, en els nostres centres educatius però evidencien que a la pràctica encara cal optimitzar els recursos per a fer-lo possible. Aquesta constatació obre la possibilitat i la conveniència d’ampliar i d’aprofundir en aquest àmbit d’estudi. Plantegem desenvolupar una nova recerca que diversifiqui la vinculació del tema amb altres àrees de coneixement, com ara: la neurociència, la importància de l’emoció i les anàlisis de les manifestacions espontànies d’aprenentatges que es poden vincular al desenvolupament cognitiu, físic i social de l’infant. Considerem que fonamentar el valor del joc a partir de les aportacions actuals de la neurociència aporta evidències que, en el marc escolar, poden afavorir un major compliment de dret que tenen tots els infants al joc.

OBJECTIUS    METODOLOGIA   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ MEMBRES INVESTIGADORS