Presentació

Els membres del Grup d’Estudi i Recerca sobre la Infància som professionals de l’Educació i la Psicologia i estem especialment interessats en la primera infància, en els nens i nenes de 0 a 6 anys. Actualment formem part del Grup de Recerca en Psicologia, Persona i Context (PSICOPERSONA) de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport, Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

Entenem que el nen és un ésser competent, amb unes potencialitats molt marcades, però també unes característiques maduratives que el fan vulnerable. Contemplem el seu creixement immers en un context social i valorem les característiques de l’entorn on es troba com a factors que incideixen directament o indirectament en aquest procés. El nostre camp d’estudi és molt ampli, ja que tenim en compte els diferents àmbits, no només els que són pròpiament escolars. Ens referim al context familiar, al context mediàtic, l’oci, i també a les polítiques municipals o d’altres institucions públiques.