Objectius

Objectiu del projecte:

  • Contrastar el grau de compliment dels drets dels infants en els espais de joc a les escoles d’educació infantil i primària de Catalunya

Objectius específics:

  • Conèixer, a través de les aportacions dels autors més rellevants, quins són els drets dels infants que estan implicats en els espais de joc a les escoles.
  • Elaborar un qüestionari que aporti la informació necessària per a conèixer quina és la percepció dels mestres sobre el tema a Catalunya
  • Iniciar i desenvolupar la relació amb altres universitats catalanes i/o grups de recerca que vulguin col·laborar en aquest estudi.
  • Redactar l’informe científic pertinent que pugui afavorir la divulgació dels resultats en els àmbits implicats, fonamentalment l’educació.

METODOLOGIA   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ   MEMBRES INVESTIGADORS