Resultats de la investigació

Per a la consulta de totes les dades referents al projecte consultar l’Informe de Recerca

Els resultats obtinguts fins ara s’han exposat a diferents congressos nacionals i internacionals. Adjuntem a continuació les referències.

21 EECERA Education from birth: research, practices and educational policy

Lausanne and Gèneve, 14-17 september 2011

Vendrell, R.; Geis, A.; Dalmau, M.; Baqués, M.; Margenat, M.; Capdevila,R.; Gallego, S.

“The assessment of gender equity in educational practice in pre-school Spain”

I Congreso Internacional de Educación para la Igualdad: género y sexualidades

Universidad de Granada, 16-17 de novembre 2011

Vendrell, R., Baqués, M., Capdevila, R., Dalmau, M., Geis, A., Gallego, S. Margenat,M., Frapiccini, P. & Ciller,L.

“Propuesta de evaluación de la equidad de género en la intervención educativa en la primera infancia”.

I es reedita a la revista NUANCES

22 EECERA Pre-Birth To Three: Identities, Learning, Diversities.

Oporto, 29 d’agost -1 de setembre 2012

“Assessing Gender Equality In the Educational Practice in Early Childhood Education”

OBJECTIUS    METODOLOGIA    MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES