Institucions col·laboradores

  • Institut Català de les Dones
  • Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.
  • Universitat Ramon Llull.
  • Amb un agraïment específic pels Centres Educatius de Catalunya, tan de titularitat privada com publica que han participat en aquest treball de recerca.

OBJECTIUS    METODOLOGIA   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ     MEMBRES INVESTIGADORS