PortadaPublicacions

Nova publicació: Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors

Castelló, M., Pardo, M., Sala-Bubaré, A., Suñé-Soler, N. (2017). Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors, Higher Education, doi:10.1007/s10734-016-0106-9

 January 30, 2017

Tot i la creixent popularitat de l’educació de doctorat, molts estudiants no completen els seus estudis, i hi ha poca informació disponible sobre ells. Comprendre per què alguns estudiants consideren que no volen o no poden continuar amb els seus estudis és essencial per reduir les taxes d’abandonament i millorar la qualitat general dels programes de doctorat. Aquest estudi se centra en els motius que els estudiants donen per a considerar abandonar el seu doctorat. Els participants van ser 724 estudiants de doctorat en Ciències Socials de 56 universitats espanyoles, que van respondre a un qüestionari amb preguntes sobre les condicions de doctorat i una pregunta oberta sobre els motius per abandonar. Els resultats van mostrar que un terç de la mostra, principalment els estudiants més joves, dones i estudiants a temps parcial, van declarar que tenien la intenció d’abandonar. Els motius més freqüents per a considerar l’abandonament van ser les dificultats per aconseguir un equilibri entre la feina, la vida personal i els estudis de doctorat i els problemes de socialització. En general, els resultats ofereixen una imatge complexa que té implicacions per al disseny de programes de doctorat, com les condicions i demandes dels estudis de doctorat a temps parcial o la implementació de propostes educatives que facilitin la integració acadèmica i personal dels estudiants en la comunitat científica per prevenir el desenvolupament d’una cultura d’abandonament institucional.

URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10734-016-0106-9

Referencia completa: Castelló, M., Pardo, M., Sala-Bubaré, A., Suñé-Soler, N. (2017). Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors, Higher Education, doi:10.1007/s10734-016-0106-9