PortadaPublicacions

Nova publicació: Being a researcher is not only a matter of publishing: learning to review articles/ No solo de publicar viven los investigadores: aprender a revisar artículos científicos.

Castelló, M., Sala-Bubaré, A. & Bautista, A. (2017). Being a researcher is not only a matter of publishing: learning to review articles/ No solo de publicar viven los investigadores: aprender a revisar artículos científicos.

Publication Cover

Aquest estudi, emmarcat en la convocatòria per revisors novells de Infancia & Aprendizaje (I & A), pretén complementar els escassos treballs desenvolupats en l’àmbit dels processos de revisió per pars mitjançant el desenvolupament i anàlisi d’una proposta formativa dissenyada per ajudar a investigadors novells a iniciar-se en el procés de revisió. Cinc revisors novells van participar en l’estudi. Els seus informes van ser analitzats i contrastats amb els de 10 experts, es van descriure les seves trajectòries individuals i es va indagar sobre la seva valoració de la proposta formativa. Els resultats van mostrar algunes particularitats en els informes dels revisors novells pel que fa al contingut i la seva estructura. Destaca la inconsistència entre la decisió adoptada i el tipus de comentaris; a més, alguns revisors novells van adoptar una posició opinativa que no es va observar en els experts. Les trajectòries individuals van evidenciar la utilitat de la proposta formativa, tant per augmentar el coneixement sobre el gènere com per millorar els propis informes. L’estudi té implicacions tant per a les revistes científiques com per a la investigació sobre formació d’investigadors novells.

Referència Completa:

Castelló, M., Sala-Bubaré, A. & Bautista, A. (2017). Being a researcher is not only a matter of publishing: learning to review articles/ No solo de publicar viven los investigadores: aprender a revisar artículos científicos. Infancia y aprendizaje 

http: //dx.doi.org/10.1080/02103702.2017.1357251