Nova publicació: Eventos Significativos y emociones en las trayectorias personales de los estudiantes de doctorado.

Weise, C. & Aguayo, M. (submitted). Eventos Significativos y emociones en las trayectorias personales de los estudiantes de doctorado. Gener 28, 2017 El procés que implica el fi dels estudis de doctorat suposa un gran repte inclús per aquells estudiants molt preparats i amb un excel·lent bagatge acadèmic. Aquest procés posa en joc competències d’alt nivell cognitiu, personal i emocionals que implica una important exposició a situacions d’estrès que acompanyen […]

Nova publicació: Spanish and UK post-PhD researchers: Writing perceptions, well-being and productivity.

Castelló, M., McAlpine, L., Pyhältö, K. (2017). Spanish and UK post-PhD researchers: Writing perceptions, well-being and productivity.  Gener 27, 2017  Citació completa: Castelló, M., McAlpine, L. & Pyhältö, K. (2017) Spanish and UK post-PhD researchers: writing perceptions, well-being and productivity, Higher Education Research & Development, (36)6, 1108-1122, http://dx.doi.org/10.1080/07294360.2017.1296412

Qüestionari FINS-RIDSS. Dades Espanyoles i (algunes) d’Englaterra.

Qüestionari FINS-RIDSS. Dades Espanyoles i (algunes) d’Englaterra.  May 18, 2017 Sala, A., Suñé-Soler, N., Castelló, M. y Badia, A. (2015, Junio). The questionnaire FINS-RIDSS. Spanish & (some) English data. Presentat en el Seminari Internacional Annual en el si del projecte ‘Researcher Identity Development in the Social Sciencies’, Universitat Ramon Llull, Barcelona.

Incidents Crítics durant la formació doctoral

Incidents Crítics durant la formació doctoral May 18, 2017 Suñé-Soler, N. & Monereo, C. (2016, Juny). Critical incidents during the doctoral journey. Presentat en el Seminari Anual Internacional en el si del projecte ‘Researcher Identity Development in the Social Sciences’, Barcelona, Universitat Ramon Llull