Ensenyar i aprendre a escriure textos acadèmics

Des d’aquesta línia d’investigació, l’escriptura s’entén com a contingut d’aprenentatge (i.e. aprendre a escriure articles científics) i com a eina epistèmica per a l’aprenentatge de continguts.
Més concretament, les recerques d’aquesta línia fan referència a:
– Processos de revisió i planificació en l’escriptura col·laborativa
– Relacions entre l’escriptura i altres eines d’aprenentatge
– Processos de regulació de l’escriptura (auto, co i compartida) en contextos i activitats autèntiques i social i culturalment situades.
– Desenvolupament de la identitat acadèmica i disciplinar a través de l’escriptura.

PROJECTES

EUROPEAN REASEARCH NETWORK ON LEARNING TO WRITE EFFECTIVELY. COST ACTION

Membres del grup que participen: Montserrat Castelló, Anna Iñesta, Mariona Corcelles; Marta Pardo; Maria Cerrato
Duració: 2009-2012
Investigadora principal: Denis Alamargot (COST-Action Leader) & Montserrat Castelló (WG2 leader)

Objectius:
L’objectiu principal de l’acció és millorar la comprensió de com es gestiona la producció escrita i com el seu aprenentatge i ús poden ser optimitzar per a tots els ciutadans europeus, especialment els escolars i els adults que treballen.

Més concretament, el projecte (i) reuneix investigadors de diferents països europeus davant la qüestió de l’escriptura des d’una perspectiva europea (L1/L2, els mètodes d’ensenyament, les dimensions culturals) i (ii) espera reduir l’escletxa entre el món acadèmic i la societat, prenent en consideració les necessitats socials, les dels investigadors i els professionals.

APRENDRE A REVISAR EL PROJECTE FINAL DE CARRERA AMB EL SUPORT DE TUTORIES PRESENCIALS

Investigador principal: Dra. Montserrat Castelló
Duració: 2009-2013

Descripció
La dificultat dels estudiants a l’hora d’escriure textos acadèmics complexos en l’entorn universitari és un fet reconegut per nombroses investigacions (Carlino, 2005; Solé, Mateos, Miras, Martín, Cuevas, Castells, i Gracia, 2005; Castelló, 2007) i ha propiciat en els últims anys diverses iniciatives tant d’investigació com d’intervenció dirigides a ensenyar als estudiants les estratègies necessàries per a gestionar la complexitat de la producció d’aquests textos. Algunes d’aquestes iniciatives més recents han plantejat propostes que es basen en el potencial de l’escriptura col·laborativa (Prior, 2004), en l’establiment de comunitats discursives d’aprenentatge i en l’ús de diferents recursos proporcionats per les TIC per a fer efectives aquestes comunitats (Dysthe, 2012). En tots aquests treballs es considera el potencial epistèmic de l’escriptura de manera que escriure és un dels recursos més preuats a l’hora de promoure un aprenentatge reflexiu i de qualitat (Tynjäla, Mason y Lonko, 2001).

Objectius
1. Analitzar les diferents representacions que tant tutors com estudiants tenim respecte el que és el projecte final de carrera, i especialment consensuar les característiques bàsiques del procés d’escriptura i del producte final desitjables.

2. Millorar les estratègies de revisió de textos acadèmics dels estudiants de quart curs dels estudis de Psicologia mitjançant processos d’escriptura col·laborativa amb el suport de tutories presencials per a augmentar la qualitat dels textos finals.

3. En últim terme, pretenem disposar de criteris útils i compartits per a ensenyar a escriure textos acadèmics a la universitat i contribuir a la formació futura del professorat que hagi de dur a terme aquesta tasca.

TESIS

Els procediments d’estudi de textos a l’ESO: concepcions i pràctiques
Directors: Castelló, M.
Data de lectura: 19/03/2004
Nom del doctorand: Liesa Hernández, Eva

La regulació de l’escriptura d’articles de recerca: Estratègies d’escriptors experts en castellà com a primera llengua i en anglès com a llengua internacional
Directors: Castelló, M.
Data de lectura: 16/10/2009
Nom del doctorand: Anna Iñesta Codina

Construir la veu filosòfica mitjançant l’escriptura col.laborativa: una comunitat d’aprenentatge de la filosofia a batxillerat
Directors: Castelló, M.
Data de lectura: 13/09/2010
Nom del doctorand: Mariona Corcelles

Argumentació i construcció del coneixement: estratègies argumentatives dels estudiants universitaris en situació de debat
Directors: Castelló, M.
Data de lectura: 17/12/2010
Nom del doctorand: Maribel Cano

Escritura académica en la universidad: del proceso de composición, conocimientos del tema y calidad textual
Directors: Castelló, M.
Data de lectura: 13/01/2011
Nom del doctorand: Gerardo Bañales

Comprensión de múltiples textos expositivos: relaciones entre conocimiento previo y autorregulación
Directors: Castelló, M.
Data de lectura: 19/01/2011
Nom del doctorand: Norma A. Vega

L’ensenyament i l’aprenentatge d’estratègies: la presa d’apunts. Concepcions, processos de canvi i incidència en l’aprenentatge
Directors: Castelló, M.
Data de lectura: 11/12/2003
Nom del doctorand: Guasch Pascual, Teresa