Altres webs del grup, xarxes i associacions on participem

sinte


SINTE:

http://www.sinte.me/

SINTE és un equip d’investigació consolidat (Generalitat de Catalunya, Ref. SGR-0819) que centra les seves activitats en la investigació, formació i difusió en l’estudi del paradigma de l’aprenentatge estratègic i les seves diverses derivacions i vessants d’aplicació.

 

 

SINTE+d+i:

http:/sintedi.com/

És la divisió de desenvolupament i innovació de l’equip SINTE. Reuneix investigadors, assessors i formadors enfocats a transferir el coneixement generat en l’equip d’investigació. Els nostres projectes estan avalats pels resultats d’investigació i de publicacions rigoroses, i per la participació de professionals altament preparats formats dins del nostre equip.

 

montse
Montserrat Castelló

http://www.psyed.edu.es/mipe/datos-generales/grupos-investigacion/sinte-lesturl/

 

 

 

SIG-REaC  

http://recerca.blanquerna.edu/education-careers-sig/

http://www.earli.org/special_interest_groups/24._researcher_education_and_careers

SIG-REaC (Researchers Education and Careers –Carrera i educació d’investigadors-) és el nou Grup d’Interès Especial de la European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI), dirigit per les doctores Lynn McAlpine (University of Oxford, UK), Kirsi Pyhältö (University of Helsinki, Finland) i Montserrat Castelló (Universitat Ramón Llull, Spain). L’objectiu d’aquest SIG és promoure la investigació i el desenvolupament teòric i de pràctiques innovadores en l’àrea d’educació i carrera professional dels investigadors, tant acadèmics com no acadèmics.

 

SIG-writing
http://www.sig-writing.org/

El SIG Writing és un Grup d’Interès Especial (Special Interest Group) de la European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). El SIG Writing actualment compta amb més de 100 membres, i amb molta més gent que participa en les seves activitats.

 

earli

EARLI
http://www.earli.org/

EARLI existeix per a donar suport i promoure una cultura de recerca activa en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge. EARLI permet la participació en un diàleg crític entre prop de 2000 membres de 56 països diferents. Aquests membres intercanvien idees i discuteixen sistemàticament sobre investigació educativa i de la instrucció, així com sobre la investigació en formació al lloc de treball.

 

Logo

COST Action IS1401 – Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network (ELN): http://is1401eln.eu/en/

Aquesta xarxa té com a objectiu unir les diferents comunitats científiques i investigadors dedicats a l’estudi de la lectura i l’escriptura a Europa per tal de compartir coneixements, resultats i definir línies futures d’investigació.

 

 Researcher Identity Development. Strengthening Science in Society Strategies.  https://www.researcher-identity.com/training

Web creada pel grup dins del projecte RID-SSISS amb l’objectiu de proporcionar a estudiants de doctorat i postdoctorals els recursos educatius necessaris per adquirir les competències i habilitats d’alt nivell que necessiten per actuar com a investigadors en un context complex, competitiu i interdisciplinari.