Tesis doctorals

Tesis doctorals del grup defensades

1) Títol del treball: El joc motor i tradicional: estudi taxonòmic i comparatiu.

Nom del doctorand: Jaume Bantulà i Janot
Director: Conrad Vilanou i Torrano
Data de lectura: 16/06/2005
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat de Barcelona.

2) Títol del treball: Esport i democratització en un període de canvi. L’evolució del fenomen esportiu a Barcelona durant la transició política (1975-1982).
Nom del doctorand: Sixte Abadia i Naudí
Director: Xavier Pujadas i Martí
Data de lectura: 22/06/2007
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat de Barcelona.

3) Títol del treball: Excursionismes 2.0. L’excursionisme a Catalunya del segle XXI.
Nom del doctorand: Francesc Roma Casanovas
Director: Francesc Xavier Medina
Data de lectura: 27/01/2010
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

4) Títol del treball: Els jocs i esports tradicionals arreu del món a través de la filatelia.
Nom del doctorand: Joan Ortí
Director: Jaume Bantulà i Janot
Data de lectura: 19/07/2010
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat de Barcelona.

5) Títol del treball: Pautes de disseny de les instal·lacions dels Clubs de Tennis a Catalunya.
Nom del doctorand: Maria Sacrament Morejón i Torné
Director: Xavier Pujadas i Martí
Data de lectura: 19/01/2011
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

6) Títol del treball: Analysis of the service as a performance factor in high-level volleyball and beach volleyball.
Nom del doctorand: Javier Peña Lopez
Director: Bernat Buscà i Safont Tria
Data de lectura: 25/09/2013
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat de Vic.

7) Títol del treball: Les dones que presideixen els clubs esportius a Catalunya. Factors que incideixen en l’accés i estil de lideratge.
Nom del doctorand: Marta Moragas
Directora: Núria Puig
Data de lectura: 16/05/2014
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

8) Títol del treball: Génesis y desarrollo del asociacionismo deportivo en las Islas Canarias Occidentales (1880-1936).
Nom del doctorand: Víctor Alonso Delgado
Director: Xavier Pujadas i Martí
Data de lectura: 14/01/2015
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

9) Títol del treball: Detecció de competències professionals de l’entrenador de tennis. La visió dels seus formadors a nivell internacional.
Nom del doctorand: Josep Campos
Director: Enric Sebastiani
Data de lectura: 8/04/2015.
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

10) Títol del treball: Análisis y fundamentación para un modelo de Educación Física en la etapa de Educación Infantil: un estudio de caso en la Universitat Ramon Llull.
Nom del doctorand: Juan José Rodríguez Yañez.
Director: Xavier Pujadas.
Data de lectura: 26/11/2015
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat de Barcelona.

11) Títol del treball: Modernización, actividad física y reproducción social. Una antropologia de las culturas deportivas contemporáneas.
Nom del doctorand: Ricardo Sánchez Martin.
Director: Dr. Francesc Xavier Medina Luque i Dra. Maria Jesús Buxó Rey
Data de lectura: 17/12/2015
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

12) Títol del treball: “Les percepcions de l’esport en edat escolar en els alumnes entre 10 i 16 anys: Un estudi de cas múltiple a l’Escola Pia Balmes (Barcelona), Southwark Primary School i Djanogly City Academy (Nottingham).”
Nom del doctorand: Marc Franco
Director: Sara Figueras
Data de lectura: 21/12/2016
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

13) Títol del treball: Dones, esport i dictadura: La memoria oral de les dones esportistes catalanes durant la primera etapa del  Franquisme (1939-1961)

Nom del doctorand: Dolors Ribalta I Alcalde.
Director: Xavier Pujadas.
Data de lectura: 21/01/2016.
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat de Barcelona.

14) Títol del treball: Valoración de la calidad de los servicios deportivos municipales de ayuntamientos del Baix Llobregat.
Nom del doctorand:  Laureà Fanega Macías
Director: Dr. Francesc Solanellas Donato i Dr. Sixte Abadia Naudí.
Data de lectura: 21/01/2016
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

15) Títol del treball: Proposta d’un model d’avaluació de les competències socials dels alumnes d’educació primària des de l’àrea d’educació física.
Nom del doctorand: Elena Vila
Director: Enric Sebastiani
Data de lectura: 26/01/2016.
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

16) Títol del treball: Qui són els patinadors urbans? Esport, identitat i passió a la Barcelona contemporània.

Nom del doctorand: Mateu Capell i Maymó

Director: Xavier Pujadas.

Data de lectura: 04/02/2016
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

17)  Títol del treball: Història de l’esport universitari a Catalunya.
Nom del doctorand: Raquel Mirabet
Director: Xavier Pujadas
Data de lectura: 15/06/17
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

Tesis doctorals del grup en curs

1) Títol del treball: Què fan els millors professors d’educació física?
Nom del doctorand: Oriol Marco
Director: Enric Sebastiani
Data de lectura: inscrit
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

2) Títol del treball: El poder dels Esports i el procés d’esportivització a Catalunya en els orígens de la cultura de masses (1895-1914).
Nom del doctorand: Núria Cervelló
Director: Xavier Pujadas i Martí
Data de lectura: inscrit
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

3) Títol del treball: Estudi dels raids d’aventura i una observació del desenvolupament d’una activitat física al medi natural.
Nom del doctorand: Mònica Domínguez
Director: Jaume Bantulà i Janot
Data de lectura: inscrit
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

4) Títol del treball: El triatló femení a Espanya: anàlisi dels factors psicosocials i del grau de satisfacció per a la seva pràctica.
Nom del doctorand: Marta Bassa Garcia
Directora: Mercè Rosich i Vilaró
Data de lectura: inscrita
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

5) Títol del treball: La transmissió dels valors socials mitjançant l’activitat física i l’esport. l’avaluació com a recurs fonamental en els projectes d’inclusió social.
Nom del doctorand: Noé Bastida Puche
Director: Xavier Medina
Data de lectura: inscrita
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

6) Títol del treball: Análisis de la implementación de la evaluación formativa y compartida en la docencia universitaria en la formación inicial del profesorado de educación física.
Nom del doctorand: Txema Cordoba
Director: Sara Figueras
Data de lectura: inscrita
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.

 7) Títol del treball: El fenomen esportiu i la causa republicana durant la Guerra Civil Espanyola. 
Nom del doctorand: Frederic Corderas
Director: Xavier Pujadas
Data de lectura: inscrita
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull.