Presentació

El Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES) està reconegut pel Govern de Catalunya com a grup consolidat (Ref. 2014 SGR 793). És un grup compost per investigadors, professors col·laboradors, becaris i estudiants de doctorat que estan interessats en l’estudi de l’esport i les activitats físiques contemporànies com a fenomen social en el context europeu i, amb un èmfasi especial a Catalunya.

Les seves línies de recerca són:

  1. Història social de l’Esport.
  2. Intervenció Social a través de l’Esport.
  3. Desenvolupament social, econòmic i ambiental del lleure i el Turisme      Esportiu.
  4. Gestió de les organitzacions, instal·lacions i projectes esportius.
  5. Anàlisi psicosocial i innovació en el rendiment esportiu.
  6. Anàlisi de l’Educació Física i de l’Esport en edat escolar.

L’aportació al grup d’investigadors de diferents àmbits  fan possible l’ús veritable d’instruments variats i d’una perspectiva interdisciplinària.

El GRIES planteja projectes de recerca en xarxa amb la participació d’universitats de diferents procedències, organitza congressos internacionals i  acull doctorands i investigadors estrangers interessats en la recerca social de l’esport a Catalunya i a Barcelona. Actualment, des del grup s’estan dirigint 16 tesis doctorals, un projecte de recerca amb 8 universitats implicades i una xarxa de recerca sobre Història de les dones i l’esport. El grup genera desenes d’articles científics indexats en bases de dades nacionals i internacionals, capítols de llibre i llibres.