Formació Doctorands

AUTOR/A TÍTOL LÍNIA LECTURA DIRECTOR/A
Noé Bastida Integració social de col·lectius en risc d’exclusió social Intervenció social a través de l’esport 2019 Dr. Xavier Medina
Frederic Corderas Als esportius de tot el món”. El fenomen esportiu i la causa republicana durant la Guerra Civil Espanyola. Història social de l’esport 2018 Dr. Xavier Pujades
Fina Solà La memòria de les dones esportistes Història 2021 Dr. Xavier Pujadas
Marià Pasarello Història del Rugby a Catalunya Història 2021 Dr. Xavier Pujadas
Alba Acevedo El dret del nen al Joc: disseny del pla integral del joc infantil per a la ciutat de Barcelona Desenv. Social, econòmic i ambiental del lleure i el turisme esportiu 2019 Dr. Jaume Bantulà
AUTOR/A TÍTOL LÍNIA LECTURA DIRECTOR/A
Txema Córdoba Análisis de la implementación de la evaluación formativa Educació Física en edat escolar 2018 Dr. Enric Sebastiani
Sara Suárez La conducta dels pares i les mares com a espectadors a les competicions esportives en edat escolar. Educació Física en edat escolar 2018 Dr. Enric Sebastiani
Lluís Cumelles La comprensió del mapa en les curses d’orientació en l’àmbit de l’educació física Educació Física en edat escolar 2019 Dr. Enric Sebastiani
Pablo del Val Análisis de la calidad de la Educación Física en Ecuador. Educació Física en edat escolar 2022 Dr. Enric Sebastiani
AUTOR/A TÍTOL LÍNIA LECTURA DIRECTOR/A
Marta Visa Anàlisi de l’eficàcia del patrocini esportiu en els esports de motor: el cas de World Superbike Gestió de les organitzacions, instal·lacions i projectes esportius ? Dr. Sixte Abadía
Alberto Sanz Estudi de la contribució de l’esport al desenvolupament de les smart City Gestió de les organitzacions, instal·lacions i projectes esportius 2019 Dr. Sixte Abadía
Verònica Riera Incidència de l’esport en el lideratge efectiu del sector empresarial. Gestió de les organitzacions, instal·lacions i projectes esportius 2020 Dra. Marta Moragas
Marc Quintana Efectos de diversas modalidades de feed-back en el aprendizaje de una tarea compleja en fútbol Anàlisi psicosocial i innovació en el rendiment esportiu 2018 Dr. Bernat Buscà
Joan Aguilera Quantificació de la càrrega de l’entrenament en suspensió. Estudi del lunge I d’altres exercicis d’extremitats inferiors Anàlisi psicosocial i innovació en el rendiment esportiu 2021 Dr. Bernat Buscà