Tesis doctorales

Tesis doctorales del grupo defendidas

1) Título del trabajo: El joc motor i tradicional: estudi taxonòmic i comparatiu.
Nombre del doctorando: Jaume Bantulà i Janot
Director: Conrad Vilanou i Torrano
Fecha de lectura: 16/06/2005
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat de Barcelona.

2) Título del trabajo: Esport i democratització en un període de canvi. L’evolució del fenomen esportiu a Barcelona durant la transició política (1975-1982).
Nombre del doctorando: Sixte Abadia i Naudí
Director: Xavier Pujadas i Martí
Fecha de lectura: 22/06/2007
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat de Barcelona.

3) Título del trabajo: Excursionismes 2.0. L’excursionisme a Catalunya del segle XXI.
Nombre del doctorando: Francesc Roma Casanovas
Director: Francesc Xavier Medina
Fecha de lectura: 27/01/2010
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito:Universitat Ramon Llull.

4) Titulo del trabajo: Els jocs i esports tradicionals arreu del món a través de la filatelia.
Nombre del doctorando: Joan Ortí
Director: Jaume Bantulà i Janot
Fecha de lectura: 19/07/2010
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat de Barcelona.

5) Título del trabajo: Pautes de disseny de les instal·lacions dels Clubs de Tennis a Catalunya.
Nombre del doctorando: Maria Sacrament Morejón i Torné
Director: Xavier Pujadas i Martí
Fecha de lectura: 19/01/2011
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

6) Titulo del trabajo: Analysis of the service as a performance factor in high-level volleyball and beach volleyball.
Nombre del doctorando: Javier Peña Lopez
Director: Bernat Buscà i Safont Tria
Fecha de lectura: 25/09/2013
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat de Vic.

7) Titulo del trabajo: Les dones que presideixen els clubs esportius a Catalunya. Factors que incideixen en l’accés i estil de lideratge.
Nombre del doctorando: Marta Moragas
Directora: Núria Puig
Fecha de lectura: 16/05/2014
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

8) Título del trabajo:Génesis y desarrollo del asociacionismo deportivo en las Islas Canarias Occidentales (1880-1936).
Nombre del doctorando: Víctor Alonso Delgado
Director: Xavier Pujadas i Martí
Fecha de lectura: 14/01/2015
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

9) Título del trabajo: Detecció de competències professionals de l’entrenador de tennis. La visió dels seus formadors a nivell internacional.
Nombre del doctorando: Josep Campos
Director: Enric Sebastiani
Fecha de lectura: 8/04/2015.
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

10) Título del trabajo: Análisis y fundamentación para un modelo de Educación Física en la etapa de Educación Infantil: un estudio de caso en la Universitat Ramon Llull.
Nombre del doctorando: Juan José Rodríguez Yañez.
Director: Xavier Pujadas.
Fecha de lectura: 26/11/2015
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito : Universitat de Barcelona.

11) Título del trabajo: Modernización, actividad física y reproducción social. Una antropologia de las culturas deportivas contemporáneas.
Nombre del doctorando: Ricardo Sánchez Martin.
Director: Dr. Francesc Xavier Medina Luque i Dra. Maria Jesús Buxó Rey
Fecha de lectura: 17/12/2016
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

12) Título del trabajo: “Les percepcions de l’esport en edat escolar en els alumnes entre 10 i 16 anys: Un estudi de cas múltiple a l’Escola Pia Balmes (Barcelona), Southwark Primary School i Djanogly City Academy (Nottingham).”
Nombre del doctorando: Marc Franco
Director: Sara Figueras
Fecha de lectura: 21/12/2016
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

13) Título del trabajo: Dones, esport i dictadura: La memoria oral de les dones esportistes catalanes durant la primera etapa del  Franquisme (1939-1961)

 Nombre del doctorando: Dolors Ribalta I Alcalde.

Director: Xavier Pujadas.
Fecha de lectura: 21/01/2016.
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat de Barcelona.

14) Título del trabajo: Valoración de la calidad de los servicios deportivos municipales de ayuntamientos del Baix Llobregat.
Nombre del doctorando:  Laureà Fanega Macías
Director: Dr. Francesc Solanellas Donato i Dr. Sixte Abadia Naudí.
Fecha de lectura: 21/01/2016
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

15) Título del trabajo: Proposta d’un model d’avaluació de les competències socials dels alumnes d’educació primària des de l’àrea d’educació física.
Nombre del doctorando: Elena Vila
Director: Enric Sebastiani
Fecha de lectura: 26/01/ 2016.
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

16) Título del trabajo: Qui són els patinadors urbans? Esport, identitat i passió a la Barcelona contemporània.

Nombre del doctorando: Mateu Capell i Maymó

 Director: Xavier Pujadas.

Fecha de lectura: 04/02/2016
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

 

17) Titulo del trabajo: Història de l’esport universitari a Catalunya.
Nombre del doctorando: Raquel Mirabet
Director: Xavier Pujadas
Fecha de lectura: 15/6/17
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

Tesis doctorales del grupo en curso

1) Título del trabajo: Què fan els millors professors d’educació física?
Nombre del doctorando: Oriol Marco
Director: Enric Sebastiani
Fecha de lectura: inscrita
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

2) Título del trabajo: El poder dels Esports i el procés d’esportivització a Catalunya en els orígens de la cultura de masses (1895-1914).
Nombre del doctorando: Núria Cervelló
Director: Xavier Pujadas i Martí
Fecha de lectura: inscrita
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

3) Título del trabajo: Estudi dels raids d’aventura i una observació del desenvolupament d’una activitat física al medi natural.
Nombre del doctorando: Mònica Domínguez
Director: Jaume Bantulà i Janot
Fecha de lectura: inscrita
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

4) Título del trabajo: El triatló femení a Espanya: anàlisi dels factors psicosocials i del grau de satisfacció per a la seva pràctica.
Nombre del doctorando: Marta Bassa Garcia
Directora: Mercè Rosich i Vilaró
Fecha de lectura: inscrita
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

5) Título del trabajo:La transmissió dels valors socials mitjançant l’activitat física i l’esport. l’avaluació com a recurs fonamental en els projectes d’inclusió social.
Nombre del doctorando: Noe Bastida Puche
Director: Xavier Medina
Fecha de lectura: inscrita
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

6) Titulo del trabajo: Análisis de la implementación de la evaluación formativa y compartida en la docencia universitaria en la formación inicial del profesorado de educación física.
Nombre del doctorando: Txema Cordoba
Director: Sara Figueras
Fecha de lectura: inscrita
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.

7) Titulo del trabajo:  El fenómeno deportivo y la causa republicana durante la Guerra Civil Española. 
Nombre del doctorando: Frederic Corderas
Director: Xavier Pujadas
Fecha de lectura: inscrita
Universidad/Institución donde se ha leido/inscrito: Universitat Ramon Llull.